# راز

راز

  رازِ راه، رفتن است   راز رودخانه، پل   رازِ آسمان، ستاره است   رازِ خاک، گُل   رازِ اشک ها، چکیدن است   رازِ جوی، آب   رازِ بال ها، پریدن است   رازِ صبح، آفتاب   رازهای واقعی رازهای بر ملاست مثل روز،روشن است   راز ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 16 بازدید

مُناجات منظومه حضرت امیرالمؤمنین علىّ بن ابیطالب‏ منقول از صحیفه علویّه

به نام خداى بخشاینده مهربان‏ لَکَ الحَمدُ یا ذَالجودِ و المَجدِ و العُلی تَبارَکتَ تُعطی مَن تَشاءُ و تَمنَعُ ستایش مخصوص توست ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 11 بازدید