خداوند تبارک و تعالی می فرماید

 

(( خداوند تبارک و تعالی می فرماید : به عزت و جلال و بزرگواری و رفعتم سوگند که آرزوی هر کس را که به غیر من امید بندد به نومیدی قطع کنم. او در گرفتاری ها به غیر من آرزو می بندد در صورتیکه گرفتاری ها به دست من است؟ و به غیر من امیدوار می شود و در فکر خود در خانه جز مرا می کوبد؟ با آنکه کلید همه درهای بسته نزد من است و در خانه من برای کسیکه مرا بخواند باز است.
کیست که در گرفتاری ها به من امید بسته و من امیدش را قطع کرده باشم؟ کیست که در کارهای بزرگش به من امیدوار گشته و من امیدش را از خود بریده باشم؟
من آرزوهای بندگانم را نزد خود محفوظ داشته و آنها به حفظ و نگهداری من راضی نگشتند و آسمان هایم را از کسانیکه از تسبیحم خسته نشوند (فرشتگان) پر کردم و به آنها دستور دادم که در های میان من و بندگانم را نبندند, ولی آنها به قول من اعتماد نکردند. مگر بنده نمی داند که چون حادثه ای از حوادث من او را بکوبد کسی جز به اذن من آنرا از او بر ندارد. پس چرا از من روی گردانست. من با جود و بخشش خود آنچه را از من نخواسته به اومی دهم , سپس آن را از او می گیرم و او برگشتنش را از من نمی خواهد و از غیر من می خواهد؟ او درباره من فکر می کند که ابتدا و پیش از خواستن او عطا می کنم ولی چون از من بخواهد به سائل خود جواب نمی گویم ؟
مگر من بخیلم که بنده ام مرا بخیل می داند؟ مگر هر جود و کرمی از من نیست؟ مگر عفو و رحمت دست من نیست؟ مگر من محل آرزوها نیستم؟اگر همه اهل آسمانها و زمینم به من امید بندند و به هر یک از آنها به اندازه امیدواری دهم , به قدر مورچه ای از ملکم کاسته نشود. چگونه کاسته شود از ملکی که سرپرست آن هستم؟ پس بدا به حال آنها که از رحمتم نومیدند و بدا به حال آنها که نافرمانیم کنند و از من پروا نکنند.))

/ 6 نظر / 41 بازدید
نازیلا

سلام مریم جان خوبی؟ 13 بهدر خوش گذشت [قلب]

مهاجر

فقط تشکرمیکنم که عاشقانه های خودرابرای خدامینویسید و...درنمازعاشقیتون لحظه ای اندک هم شده مراهم دعاکنید دراین ایام التماس دعا یادمان باشیامام زمانمان بین ما ونوشته هایمان غریب نشود یازهرا[گل]

وحیده

الهی فرزانه تر از دیوانه ی توکیست. وبلاگ شما خیلی خاص وخیلی عالیه.

ماه ولاء

ما گوشه نشینان غم فاطمه هستیم محتاج عطا و کرم فاطمه هستیم یک عمر چو شمع گر بسوزیم کم است دلسوخته عمر کم فاطمه هستیم سلام بزرگوار ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) رو بر شما تسلیت باد ..[لبخند]

نازیلا

سلام مریم جان خوبی؟ کجایی دخمل دلمون برات تنگ شد[ماچ][قلب]